Về
Nhóm nghiên cứu Bio-Oil quan tâm phát triển các sản phẩm chăm sóc da thế hệ mới. Những sản phẩm tốt hơn đáng kể so với lựa chọn hiện có. Nhóm không quan tâm đến việc cố gắng để cải thiện về công nghệ hiện có-kệ của các nhà bán lẻ đã đầy các sản phẩm mà sự khác biệt là không đáng kể. Cách duy nhất để tạo ra sự đột phá là loại bỏ tư duy truyền thống, bắt đầu từ đầu và tìm kiếm cách tốt hơn; đó là niềm đam mê của nhóm. Nhóm nghiên cứu Bio-Oil được dẫn dắt bởi anh em Justin và David Letschert, đồng thời là chủ doanh nghiệp.