VARUMÄRKESNAMN

Bio‑Oil®


PRODUKTNAMN OCH STORLEKAR

Skincare Oil (Natural) 25 ml
Skincare Oil (Natural) 60 ml
Skincare Oil (Natural) 125 ml
Skincare Oil (Natural) 200 ml


INDIKATIONER

Ärr Bidrar till att göra nya och gamla ärr mindre framträdande. Bristningar Bidrar till att göra bristningar mindre framträdande. Bidrar också till att förbättra hudens elasticitet, vilket minskar risken för att bristningar bildas. Ojämn hudton Bidrar till att göra ojämn hudton mindre framträdande. Åldrande hud Bidrar till att göra åldrande hud i ansiktet och på kroppen mindre framträdande. Uttorkad hud Bidrar till att minska fuktförlusten och göra uttorkad hud mindre framträdande.


PRESENTATION

Ljusgul olja.


FORMULA

Blandning av naturliga oljor.


INGREDIENSER

Glycine Soja Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Salvia Hispanica Seed Oil, Punica Granatum Seed Oil, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Triticum Vulgare Germ Oil, Rosa Canina Fruit Oil, Calendula Officinalis Extract, Lavandula Angustifolia Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Bisabolol, Tocopherol.


NATURLIG VARIATION AV INGREDIENSER

Olika partier av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) kan variera något i färg, lukt och konsistens. Det är resultatet av förväntade och normala variationer i de naturliga ingredienserna som varierar något i färg, lukt eller konsistens beroende på faktorer som årstid, markförhållanden, solexponering, skörd, vädermönster, temperatur och tid på året.


SÄKERHETSBEDÖMNING

Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) har genomgått en säkerhetsbedömning av en kvalificerad toxikolog och har klassificerats som säker för avsedd användning av vuxna, inklusive gravida och ammande kvinnor, och barn över tre år.


NATURLIG CERTIFIERING

Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är ISO 16128-certifierad för att den är tillverkad med 100 % naturligt innehåll och av 100 % naturligt ursprung.


KLINISK PRÖVNING AV ÄRR

Testcenter proDERM-institutet för tillämpad dermatologisk forskning, Hamburg, Tyskland. Målsättning Bedöma hur effektiv Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är för att göra ärr mindre framträdande. Prov Testpersoner: 40 kvinnliga deltagare med olika Fitzpatrick-hudtyper. Ärrens ålder: nybildade till tre år gamla. Ärrens placering: ansikte eller kropp på grund av större skrubbsår, skärsår eller operationsärr. Deltagarnas ålder: 18–65. Metod Utvärderarblind, randomiserad bildbedömning, öppen studie. Inkludering av testpersoner utfördes av en hudläkare med hjälp av POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale). Produkten applicerades två gånger per dag i åtta veckor genom att varsamt massera med cirkelrörelser på det utsedda ärret och den omgivande huden. Med jämna mellanrum utfördes appliceringen under överinseende. Huvudsyftet var att bedöma produktens effekt på den undersökta huden med hjälp av POSAS vid referenspunkten och efter 2, 4 och 8 veckor. Ytterligare parametrar som undersöktes i slutet av studien var bildbedömning av det estetiska resultatet av sex utbildade bedömare och testpersonerna själva, samt ärrens hudfärgsavvikelse från omgivningen mätt med en färgmätare. Resultat Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är effektivt när det gäller att göra ärren mindre framträdande. En statistiskt signifikant förbättring av POSAS (med hänsyn till både de objektiva och subjektiva bedömningarna av OSAS och PSAS) efter endast två veckor, vilket var tydligt hos 94 % av testpersonerna. Efter åtta veckor (dag 100) noterades förbättringar hos 2 % av testpersonerna, och det rörde sig om en mer än dubbel förbättring jämfört med efter två veckor. En kontinuerlig och signifikant förbättring av POSAS under studiens gång.


KLINISK PRÖVNING AV BRISTNINGAR

Testcenter proDERM-institutet för tillämpad dermatologisk forskning, Hamburg, Tyskland. Målsättning Bedöma hur effektiv Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är för att göra bristningar mindre framträdande. Prov Testpersoner: 36 kvinnliga deltagare med olika Fitzpatrick-hudtyper. Orsakar till bristningarna: olika (efter graviditet, viktökning, styrketräning eller tillväxtspurt i tonåren). Bristningarnas placeringar: mage, armar, lår och höfter. Deltagarnas ålder: 18–65. Metod Utvärderarblind, randomiserad bildbedömning, öppen studie. Inkludering av testpersoner utfördes av en läkare enligt Mallol-poäng. Produkten applicerades två gånger per dag i åtta veckor genom att varsamt massera med cirkelrörelser på de utsedda bristningarna och omgivande hud. Med jämna mellanrum utfördes appliceringen under överinseende. Huvudsyftet var att bedöma produktens effekt på den undersökta huden med hjälp av POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale) vid referenspunkten och efter 2, 4 och 8 veckor. Ytterligare en parameter som undersöktes i slutet av studien var bildbedömning av det estetiska resultatet av sex utbildade bedömare och testpersonerna själva. Resultat Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är effektivt när det gäller att göra bristningarna mindre framträdande. En statistiskt signifikant förbättring av POSAS (med hänsyn till både de objektiva och subjektiva bedömningarna av OSAS och PSAS) efter endast två veckor, vilket var tydligt hos 71 % av testpersonerna. Efter åtta veckor noterades förbättringar hos 97 % av testpersonerna, och det rörde sig om en mer än fem gånger så stor förbättring jämfört med efter två veckor. En kontinuerlig och signifikant förbättring av POSAS under studiens gång.


KLINISK PRÖVNING AV OJÄMN HUDTON

Testcenter Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, USA. Målsättning utvärdera hur effektiv Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är när det gäller att göra ojämn hudton och ojämn pigmentering mindre framträdande hos kvinnor med lätt till måttligt solskadad hud (åldrande) på ansikte och hals. Prov Testpersoner: 64 kvinnliga deltagare med olika Fitzpatrick-hudtyper med kliniskt fastställd lätt till måttligt solskadad hud på ansikte och hals. Försöksgruppen för Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) omfattade 32 testpersoner och försöksgruppen med obehandlade personer omfattade 32 testpersoner. Deltagarnas ålder: 30–70. Metod Randomiserad, kontrollerad, enkelblind (utvärderare) studie av effekten. Testpersonerna deltog i en inledande screeningbedömning följt av en veckas washout-period. Produkten applicerades på ansikte och hals två gånger per dag i 16 veckor. Appliceringen genomfördes under överinseende vid det inledande besöket (referenspunkten). Kliniska bedömningar genomfördes vecka 0, 2, 4 och 16. Personerna utvärderades för ansikte och hals beträffande ojämn hudton och ojämn pigmentering. Digitala bilder togs också av varje testpersons ansikte och hals, och fotobedömning utfördes efter avslutad studie. Resultat Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är effektiv när det gäller att göra ojämn hudton och ojämn pigmentering på solskadad (åldrande) hud mindre framträdande. Efter 16 veckors behandling kunde statistiskt signifikanta resultat konstateras både vad gäller ansikte och hals, i enlighet med klinisk bedömning och fotobedömning. Efter 16 veckor visade 61 % av testpersonerna en statistiskt signifikant förbättring för ojämn hudton och 57 % för ojämn pigmentering.


KLINISK PRÖVNING AV ÅLDRANDE HUD

Testcenter Thomas J. Stephens & Associates, Inc., Texas, USA. Studie 1: Ansikte och hals Målsättning utvärdera effekten av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) när den används av kvinnor med lätt till måttligt solskadad (åldrande) hud på ansikte och hals. Prov Testpersoner: 64 kvinnliga deltagare med olika Fitzpatrick-hudtyper med kliniskt fastställd lätt till måttligt solskadad hud på ansikte och hals. Försöksgruppen för Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) omfattade 32 testpersoner och försöksgruppen med obehandlade personer omfattade 32 testpersoner. Deltagarnas ålder: 30–70. Metod Randomiserad, kontrollerad, enkelblind (utvärderare) studie av effekten. Testpersonerna deltog i en inledande screeningbedömning följt av en veckas washout-period. Produkten applicerades på ansikte och hals två gånger per dag i 16 veckor. Appliceringen utfördes under överinseende vid referensbesöket. Kliniska bedömningar genomfördes vecka 0, 2, 4 och 16. Ansikte och hals utvärderades separat hos testpersonerna. Följande effektparametrar bedömdes: fina linjer, djupa rynkor, hudens utseendemässiga strävhet/jämnhet, hudens kännbara strävhet/jämnhet, ojämn pigmentering, ojämn hudton, lyster (matthet), utseendemässig fasthet och allmän bedömning av hudens utseende. Digitala bilder togs också av varje testpersons ansikte och hals, och fotobedömning utfördes efter avslutad studie. Bilderna som togs vid varje tidpunkt bedömdes allmänt beträffande fina linjer, djupa rynkor, ojämn pigmentering, ojämn hudton, lyster (matthet) och en allmän bedömning av hudens utseende. Resultat Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är effektiv när det gäller att göra solskadad (åldrande) hud i ansikte och på hals mindre framträdande. Efter 16 veckor uppvisade behandlingsgruppen med Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) betydligt bättre resultat än den obehandlade kontrollgruppen för alla kliniskt och fotografiskt bedömda effektparametrar. Detta observerades kliniskt efter fyra veckor, med undantag för ojämn pigmentering. Efter 16 veckors behandling med Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) visade 54 % av personerna i försöksgruppen en statistiskt signifikant förbättring av det allmänna utseendet på ansikte och hals. Studie 2: Kropp Målsättning utvärdera effekten av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) när den används på dekolletage, underben och armar hos kvinnor med lätt till måttligt solskadad (åldrande) hud. Prov Testpersoner: 64 kvinnliga deltagare med olika Fitzpatrick-hudtyper med kliniskt fastställd lätt till måttligt solskadad hud på ansikte och hals. Försöksgruppen för Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) omfattade 32 testpersoner och försöksgruppen med obehandlade personer omfattade 32 testpersoner. Deltagarnas ålder: 30–70. Metod Randomiserad, kontrollerad, enkelblind (utvärderare) studie av effekten. Testpersonerna deltog i en inledande screeningbedömning följt av en veckas washout-period. Produkten applicerades på dekolletage, underben och armar två gånger per dag i 16 veckor. Appliceringen utfördes under överinseende vid referensbesöket. Kliniska bedömningar genomfördes vecka 0, 2, 4 och 16. Dekolletage, underben och armar utvärderades separat hos testpersonerna. Följande effektparametrar undersöktes: hudens utseendemässiga strävhet/ jämnhet och hudens kännbara strävhet/ jämnhet, torrhet/flagande hud, kräppapperartad hud och hudens allmänna utseende. Resultat Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är effektiv för att förbättra det allmänna utseendet på solskadad (åldrande) hud på kroppen. Efter två veckor uppvisade behandlingsgruppen med Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) betydligt bättre resultat än den obehandlade kontrollgruppen för alla kliniskt bedömda effektparametrar. Efter 16 veckor visade 82 % av testpersonerna i försöksgruppen med Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) en statistiskt signifikant förbättring av det allmänna utseendet på dekolletaget, 93% av det allmänna utseendet på underbenen och 71% av det allmänna utseendet på armarna.


KLINISK PRÖVNING AV UTTORKAD HUD

Testcenter Complife Italia S.r.l, Italien. Studie 1: Hornlagrets fuktnivå och barriärfunktion Målsättning Bedöma effekten av en enstaka applicering av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) för att förbättra hornlagrets (SC) fuktnivå och barriärfunktion. Prov Testpersoner: 40 kvinnliga deltagare med olika Fitzpatrick-hudtyper. Testområde: testprodukten applicerades på underarmens undersida hos alla testpersonerna. Deltagarnas ålder: över 18 år. Metod Randomiserad, blind och kontrollerad studie. Bedömning av hudens fuktnivå med en corneometer, bedömning av barriärfunktionen med en tewameter. Deltagarna tvättade underarmarna med tvål två timmar innan mätningarna gjordes för att framkalla torr hud. Instrumentella mätningar gjordes vid referenspunkten, innan applicering. Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) applicerades sedan på ett ställe på underarmens undersida hos alla testpersoner. Mätningarna gjordes igen omedelbart efter applicering av produkten samt 1 och 2 timmar senare, före och efter att produkten torkats av. Mätningar gjordes även på ett obehandlat område vid alla tidpunkterna. Resultat Behandlingen med Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) resulterade i en signifikant förbättring av hudens återfuktning och en signifikant minskning av transepidermal vattenförlust (TEWL), ett index för förbättring av hudbarriären, vid varje experimentell kontroll, jämfört med uttorkad hud. Studie 2: Utseendet hos torr hud Målsättning Bedöma hur effektiv Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är för att göra torr hud mindre påtaglig. Prov Testpersoner: 25 kvinnliga kaukasiska deltagare med kliniskt torr/mycket torr flagande hud på utsidan av underbenen. Testområde: Produkten applicerades på utsidan av vaden hos alla testpersoner. Deltagarnas ålder: 25–65. Metod Randomiserad, dubbelblind och kontrollerad klinisk-instrumentell studie. Kliniska bedömningar av torr hud utfördes av en utbildad visuell utvärderare, bedömning av hudens fuktnivå med en corneometer och bedömning av barriärfunktionen med en tewameter. Deltagarna tvättade benen med tvål för att framkalla torr hud under en sjudagarsperiod. Instrumentella mätningar gjordes vid referenspunkten, innan applicering. Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) applicerades två gånger per dag. Kliniska bedömningar och instrumentella bedömningar gjordes dag 1 och 3. Bedömning genomfördes även på ett obehandlat område för kontroll. Resultat Behandlingen med Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) resulterade i en signifikant förbättring av hudens återfuktning och en signifikant minskning av transepidermal vattenförlust (TEWL), ett index för förbättring av hudbarriären, vid varje experimentell kontroll, jämfört med uttorkad hud. Instrumentella resultat som bekräftas av den kliniska analysen av hudtorrhet, utförd av hudläkare. Kombinerat studieresultat Den signifikanta förbättringen av det visuella utseendet på torr hud som behandlats med Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) i studie 2 bekräftar att den ger effektiv lindring av torr och uttorkad hud. Detta stöds ytterligare av förbättringarna av hornlagrets barriärfunktionen och TEWL i båda studierna.


TEST FÖR KÄNSLIG HUD

Testcenter Complife Italia S.r.l, Italien. Målsättning Bedöma om Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) potentiellt kan att orsaka hudirritation. Prov Testpersoner: 25 deltagare; 3 män och 22 kvinnor, alla med känslig hud enligt sticktestet med mjölksyra. Deltagarnas ålder: 18–70. Metod Kontrollerad studie. Två områden utvärderades: ett område där en negativ kontroll applicerades (avmineraliserat vatten) och ett område där Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) applicerades. Testprodukterna applicerades på baksidan av deltagarnas ryggar under en period av 48 timmar med hjälp av en Finn Chamber® (epikutantestkammare). Hudreaktionerna bedömdes under överinseende av en hudläkare för att bedöma primär hudirritation efter 15 minuter, 1 timme och 24 timmar efter borttagning av plåstren. Hudreaktionerna bedömdes på en skala från 0–4 (där 0 var inget erytem, ödem eller andra typer av hudirritation och 4 var allvarligt erytem och ödem, med mörkrött utseende och utökad svullnad utanför appliceringsområdet). Resultat Hudtoleransen för Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) bedömdes som ”icke-irriterande”.


ICKE-KOMEDOGENT TEST

Testcenter Complife Italia S.r.l, Italien. Målsättning För att undersöka om Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) sannolikt orsakar acne och komedoner (finnar). Prov Testpersoner: 20 deltagare; 14 kvinnor och 6 män med olika Fitzpatrick-hudtyper med acnebenägen hud. Deltagarnas ålder: 18–65. Metod Kontrollerad studie. Produkten applicerades på en skiva filterpapper på övre delen av deltagarnas rygg. Plåstren fick sitta kvar i 48 till 72 timmar, avlägsnades och applicerades sedan igen. Totalt 12 plåster applicerades under fyra veckor i följd. Tre områden utvärderades genom att jämföra en negativ kontroll (avmineraliserat vatten), testprodukten (Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural)) och en positiv kontroll (lanolinalkohol, en känd komedogen produkt). Hudreaktionerna utvärderades kliniskt under överinseende av en hudläkare 15 minuter efter avlägsnandet av varje plåster för att jämföra förekomsten av komedoner före och efter varje produktapplicering. Resultat Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) visade sig vara icke-komedogen. Området där Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) applicerades visade ingen signifikant skillnad jämfört med det negativa kontrollområdet. Den positiva kontrollen gav acne.


ABSORPTIONSSTUDIE

Testcenter proDERM-institutet för tillämpad dermatologisk forskning, Hamburg, Tyskland. Målsättning Bedöma absorptionsgraden för Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) efter normal användning och inarbetning i huden. Prov Testpersoner: 100 deltagare (74 kvinnliga och 26 manliga). Testområde: testprodukten applicerades på underarmens undersida på alla deltagarna. Metod Dubbelblind, randomiserad och kontrollerad studie. Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) och en referensolja applicerades på utsedda testområden på underarmens undersida på deltagarna. Deltagarna arbetade in testprodukten i en minut vardera. Deltagarna rankade därefter absorptionen på en femgradig skala, från ”mycket långsam absorption” till ”mycket snabb absorption”. Resultat Absorptionsförmågan för Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) bedömdes antingen som ”mycket snabb” eller ”snabb” av majoriteten (64 %) av deltagarna.


OCKLUSIVITETSSTUDIE

Testcenter Rigano Laboratories, Milano, Italien. Målsättning Utvärdera om Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) uppvisar en liknande ocklusiv nivå som fosterfett (vernix caseosa). Vernix caseosa anses allmänt av kosmetiska forskare som ”högsta standard” för hudens återfuktning på grund av dess idealiska ocklusivitetsnivå. Metod Kända kvantiteter vatten placerades i bägare övertäckta med ett semipermeabelt membran som kallas Vitro-Skin, vilket imiterar ytegenskaperna hos människohud. Lika stora mängder vernix caseosa och Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) applicerades på membranet och vattenförlusten från bägaren mättes över tid. Detta jämfördes med mängden vattenförlust utan produkt på membranet. Vattenångans överföringshastighet för varje produkt beräknades och uttrycktes i g/m²/h. Resultat Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) uppvisade en mycket liknande ocklusivitetsnivå som vernix caseosa, med 24,9 jämfört med 27,1 för vernix caseosa.


ANVÄNDNING

Användningssätt Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) ska masseras in med cirkelrörelser i ansiktet eller på kroppen tills den absorberats helt. Det rekommenderas att produkten appliceras två gånger per dag, i minst tre månader. Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) ska inte appliceras på öppna sår eller skadad hud. Den är endast avsedd för utvärtes kosmetisk användning. Den är säker att använda på ärr så snart huden på ytan har läkt helt. Resultatet är individuellt och varierar från person till person. Hur länge produkten ska användas De olika kliniska prövningarna av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) har utförts under 8- och 16-veckorsperioder, vilket gör att produktens prestanda kan bedömas över tid. Statistisk analys visar en signifikant förbättring av hudens utseende efter så lite som två veckor och att denna förbättring upprätthålls eller ökar under hela testet. Användning i samband med en hudvårdsrutin För maximal absorption bör Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) appliceras på rengjord hud. Att blanda Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) med andra produkter för att ”få den att räcka längre” kan påverka dess effekt negativt. Om du använder en fuktkräm, solskyddslotion eller annan ansiktskräm, gör det först när Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) har absorberats helt av huden. Använd Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) efter dusch eller bad om du vill använda den till hela kroppen. Användning under graviditet Graviditetsbristningar kan uppstå var som helst på kroppen, men uppstår oftast på magen, låren, höfterna, korsryggen, skinkorna och brösten. För att förhindra att det bildas graviditetsbristningar rekommenderas att Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) appliceras på dessa områden två gånger om dagen, från början av första tremånadersperioden till efter födseln. Regelbunden användning av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) ger också aktiv lindring till kliande och uttorkad hud i samband med pruritis gravidarum. Den kan också användas för ojämn hudton som uppstår till följd av hormonella förändringar under graviditeten. A-vitamin och graviditet Kvinnor rekommenderas vanligtvis att begränsa näringstillskott med A-vitamin under graviditeten och kan därför ha problem med att använda hudvårdsprodukter med A-vitamin. Alla ämnen som appliceras på huden är bara skadliga om de förekommer i nivåer över deras toxikologiska gränsvärde. Eftersom huden utgör en betydande barriär mot penetration kommer bara en bråkdel av det lokalt applicerade A-vitaminet in i kroppen. Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS) har utvärderat A-vitamin och dess estrar när de används som kosmetiska ingredienser. SCCS åsikt är att det är säkert att använda A-vitamin i kroppslotion, upp till den maximala koncentrationen på 0,05% av retinolekvivalenten. Det A-vitamin som finns i Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural)-formulan är, i och med att den innehåller nyponolja, på en nivå långt under denna högsta tillåtna koncentration för en bodylotion. Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) kan användas säkert under hela graviditeten. Genom att Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) innehåller låga halter av A-vitamin ger den gravida kvinnor fördelarna med A-vitamin utan någon säkerhetsrisk. Rosmarinolja och graviditet Rosmarinolja i höga koncentrationer har visat sig vara en emmenagog, vilket innebär att den har förmågan att framkalla menstruation och eventuellt framkalla tidig förlossning. Det är därför aromaterapeuter och örtspecialister som använder rosmarinolja i höga koncentrationer rekommenderar att man inte använder den under graviditet. Koncentrationen av rosmarinolja i Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är dock mycket låg och därför säker att använda under graviditet. Användning under amning Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är säker att använda på kroppen under amning, men det rekommenderas att undvika applicering på bröstvårtorna. Även om inga skadliga effekter är troliga, är små spädbarn mycket känsliga och bör inte få i sig Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural), inte ens i mycket små mängder. Användning på spädbarn och barn Säkerheten vid användning av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) på barn under tre år har inte utvärderats. Under de första åren efter födseln sker många förändringar i människokroppen, bl.a. utvecklingen av immunsystemet. Det rekommenderas därför att den endast används på barn som är tre år eller äldre. Produkten ska användas med försiktighet på barn och ska inte appliceras nära ögon eller mun. Användning i solen Tester av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) visar att produkten inte förstärker eller förvärrar solbränna. Den är därför säker att använda i solen, men produkten ger inget skydd mot de skadliga effekterna av solens UVA- och UVB-strålar och det är därför viktigt att använda produkten tillsammans med ett bredspektrumsolskydd med en solskyddsfaktor (SPF) på minst 30. Användning på eller nära slemhinnor Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) har klassificerats som säker för alla användningsområden, utom vid kontakt med slemhinnor. Användning i kombination med strålbehandling eller kemoterapi Även om Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) inte innehåller några ingredienser som kan absorbera strålning rekommenderas personer som genomgår strålbehandling eller kemoterapi att rådfråga en läkare innan de använder produkten. Användning tillsammans med läkemedel Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är en kosmetisk produkt. För råd om användning av produkten i samband med samtidig användning av läkemedelsprodukter är det bäst att rådfråga en läkare. Användning på känslig hud Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) kan användas på känslig hud. I en hudirritationsstudie utförd på 25 deltagare i åldern 18–70 år med känslig hud upplevde inga testpersoner några biverkningar av formulan. Användning på fet hud Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) kan användas på fet hud. I ett test som utfördes på 20 deltagare i åldern 18–65 år med acnebenägen hud visade sig Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) vara icke-komedogen. Användning på acnebenägen hud Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) kan användas på acnebenägen hud. I ett test som utfördes på 20 deltagare i åldern 18–65 år med acnebenägen hud visade sig Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) vara icke-komedogen.


ÄRRBILDNING

Ett ärr är tillväxten av kollagen som bildas som en naturlig del av läkningsprocessen efter en skada på huden. Kollagen består av naturligt förekommande proteiner som utgör huvudkomponenten i kroppens bindväv. När det uppstår en skada på huden agerar kroppen så snabbt som möjligt för att reparera det drabbade området och fokuserar då på överlevnad snarare än perfekt läkning. Den snabba överproduktionen av kollagen som svar på skadan är anledningen till att det bildas ärr. Även om ett ärr genomgår många förändringar när det mognar blir den ärrbildade huden aldrig lika stark igen som den omgivande huden. Hårsäckar och svettkörtlar på ärrområdet återbildas inte. Ärrbildning omfattar följande fyra faser: Hemostatisk fas Den börjar omedelbart efter att en skada inträffat och varar i några timmar, när det skadade området försöker återgå till sitt normala tillstånd genom att förtränga blodkärlen för att kontrollera blödningen. De skadade cellerna släpper samtidigt ut vissa proteiner för att aktivera koaguleringen och därmed försegla skadade kärl och minska blodförlusten. Inflammatorisk fas Rödhet och svullnad som uppträder under tre till fyra dagar efter det första traumat är en synlig indikator på immunsvaret. Vita blodkroppar släpper ut kemikalier som rensar såret från skräp och bakterier. Proliferationsfas Denna inleds runt dag tre och fortsätter i cirka tre veckor. Tre olika processer sker samtidigt under denna fas för att sluta till och hålla ihop såret: Granulation: fibroblaster (celler som ansvarar för att syntetisera kollagen) sprider sig i överdrivet hög grad på sårplatsen för att snabbt skapa kollagen för att fylla såret. Epitelialisering: ett lager av hud skapas för att täcka såret. Sårkontraktion: såret dras ihop i ett försök att minska defekten. Mognadsfas Denna ”omformningsfas” börjar efter cirka tre veckor och kan fortsätta i upp till två år beroende på sårets storlek och djup. Under denna tid fortsätter kollagen att bildas när fibrerna ordnas om beroende på vilka påfrestningar skadeområdet utsatts för, vilket avgör ärrets slutliga utseende. Även om ärret täcker och skyddar sårområdet kan det lätt utsättas för påfrestningar. Ärrvävnad uppvisar i allmänhet 70 % av draghållfastheten hos normal hud.


TYPER AV ÄRR

Eftersom alla läker på olika sätt varierar det slutliga utseendet på ärr från person till person. Faktorer som hudtyp, ärrets placering, typ av skada, personens ålder och till och med näringsstatus spelar roll för att avgöra hur ett ärr kommer att se ut. Ärrtyper kan delas in i följande kategorier: Vanliga ärr Dessa ärr ser inflammerade och mörka ut i början men blir plattare och mindre framträdande med tiden vilket ger ett fint linjärt ärr. Atrofiska ärr Dessa ärr orsakar fördjupningar eller gropar under hudens yta. Exempel är ärr från acne eller vattkoppor. Hypertrofiska ärr Dessa ärr är förhöjda över hudens yta. De kännetecknas av stora mängder kollagen, men håller sig alltid inom gränserna för det ursprungliga såret. Keloidärr Keloider bör inte förväxlas med hypertrofiska ärr. Även om de också är upphöjda ärr kännetecknas keloider av att de sprider sig utanför gränserna för det ursprungliga såret. De kan fortsätta att växa med tiden och återkommer vanligtvis efter excision. Ärrkontraktur En ärrkontraktur, eller ett sammandraget ärr, uppstår när huden stramas åt permanent. De uppstår ofta när ärr korsar leder eller hudveck i rät vinkel. Ärrvävnaden går inte att sträcka ut och kan hämma normala rörelser. Ärrkontrakturer uppstår ofta efter brännskador. Bristningar (striae) Bristningar uppstår under perioder med snabba viktförändringar (t.ex. tonårstillväxt, graviditet) när kroppen växer snabbare än huden som täcker den, vilket orsakar inre sprickor i hudvävnaden. När dessa sprickor repareras bildas de ärr som kallas bristningar.


BILDANDE AV BRISTNINGAR

I medicinska termer är bristningar, eller striae, helt enkelt en annan form av ärrbildning, men de flesta betraktar dem inte som ärr. Bristningar är linjer i huden som utvecklas under perioder då huden expanderar snabbt, till exempel hos gravida kvinnor, personer som styrketränar hårt och ungdomar under deras tillväxtspurt. Som namnet antyder orsakas de helt enkelt av att huden sträcks ut och brister. Ljushyade personer brukar få rosa bristningar, medan mörkhyade personer brukar få bristningar som är ljusare än den omgivande huden. Huden är naturligt elastisk. Elasticiteten ges av det kollagen och elastin som finns i dermis, som bygger upp hudvävnaden. Kollagen består av en grupp naturligt förekommande proteiner och är en huvudkomponent i kroppens bindväv. Elastin, som också består av naturligt förekommande proteiner, finns också i bindväv och ger huden dess elastiska egenskaper. Bindväven gör det möjligt för dermis att anpassa sig till kroppens kontinuerliga rörelse genom att expandera och dra ihop sig, men under perioder med snabb viktökning hinner den ibland inte anpassa sig, vilket orsakar inre sprickor i hudvävnaden. När dessa sprickor repareras bildas de ärr som vi brukar kalla bristningar. En bra jämförelse är en fjäder som sträcks ut. Om du sträcker en fjäder till en viss gräns, som är dess naturliga elastiska gräns, dras den ihop sig igen till sin ursprungliga storlek gång på gång. Men om du sträcker fjädern längre än dess naturliga elastiska gräns sträcks den ut permanent och kan inte återgå till sin ursprungliga storlek. Även om bristningar inte utgör ett stort medicinskt problem kan de orsaka känslomässig stress för dem som utvecklar dem. Sannolikheten för att utveckla bristningar varierar beroende på hudtyp, ålder, ärftlighet, kost och hudens återfuktning. Stegen för hur bristningar bildas: Steg ett Tidiga bristningar är bleka till färgen och kan också klia. Huden direkt runt bristningen kan också se ”platt” och ”tunn” ut. Steg två Gradvis blir bristningarna längre och bredare och även mörkare och mer framträdande. Steg tre När bristningarna har mognat och huden inte längre håller på att tänjas ut börjar de mattas av och blekna. De kan också verka något nedsänkta och oregelbundna till formen eller längden.


BILDNING AV BRISTNINGAR UNDER GRAVIDITETEN

Det uppskattas att mellan 50 % och 90 % av alla gravida kvinnor är benägna att få bristningar. Bristningar kan utvecklas på magen, låren, höfterna, korsryggen, skinkorna och brösten – områden där huden sträcks ut som mest när kroppen förändras under graviditeten. Även om de kan uppstå var som helst på kroppen brukar de framträda på områden där stora mängder fett lagras. Även om bristningar i allmänhet inte uppstår förrän efter graviditetens första tremånadersperiod (runt den sjätte eller sjunde månaden), uppstår det hos vissa kvinnor bristningar redan under den första tremånadersperioden. Graviditetsbristningar kan också bero på att huden förbereder sig för förlossningen genom ökade hormonnivåer. Dessa hormoner leder till att huden drar till sig mer vatten, vilket försvagar bindningarna mellan kollagenfibrerna. Det gör det lättare för huden att brista när den sträcks ut och för bristningar att bildas. Sannolikheten för att utveckla bristningar varierar beroende på hudtyp, ålder, ärftlighet, kosthållning och hudens återfuktning.


TILLVERKNING

Tillverkningen av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) uppfyller kraven på god tillverkningssed enligt ISO 22716:2007 för kosmetiska produkter. Alla råvaror som används vid tillverkningen av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) åtföljs av ett analysintyg, och alla förpackningsmaterial åtföljs av ett överensstämmelseintyg. Inga råvaror eller förpackningsmaterial går till produktion förrän de har genomgått kvalitetskontrolltester. Varje parti Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) som blandas tilldelas ett unikt partinummer. Ett prov från partiet testas av laboratoriet för utseende, klarhet, lukt, identifiering med spektrofotometri, densitet, viskositet och mikrobiologi. Provet sparas i fyra år. Fyllning och förpackning av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) sker i en temperatur- och luftfuktighetskontrollerad anläggning. Luften passerar genom ett högeffektivt partikelluftfiltersystem (HEPA) för att förhindra dammföroreningar. Anställda som arbetar på produktionslinjerna bär mössor, ansiktsmasker, ansiktsvisir, handskar, rockar och skoöverdrag. Prover tas från linjen med jämna mellanrum och inspekteras av kvalitetskontrollavdelningen som en säkerhetsåtgärd mot ovanliga fel. Ett partinummer trycks på flaskan, asken och leveranssedeln, och ett retentionsprov från varje tillverkat parti sparas i fyra år. Inga skadliga utsläpp, farligt avfall eller spillvatten genereras vid produktionen av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural).


FÖRVARINGSANVISNINGAR

Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) ska förvaras svalt och inte utsättas för direkt solljus.


ÅTERVINNING

Alla delar av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural)-förpackningen (flaska, försegling, lock och ask) är återvinningsbara.


HÅLLBARHET EFTER ÖPPNANDE

Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är hållbar i 12 månader efter öppnande. Detta är den tidsperiod efter öppnandet inom vilken produkten är säker och kan användas utan skada för konsumenten.


CERTIFIERINGAR

Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är certifierad halaal och kosher.


BIVERKNINGAR

Trots att Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) har en säker toxikologisk profil och uppfyller internationella bestämmelser i detta avseende, finns det som med alla kosmetiska produkter en risk att användare av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) kan få en biverkning när de använder produkten. Om en biverkning inträffar ska användningen av produkten avbrytas omedelbart. Symptom på en biverkning på huden kan vara utslag, svullnad och inflammation, som vanligtvis uppträder på det område där produkten använts. Reaktionerna kan åtföljas av klåda och lätt obehag. I de flesta fall avtar biverkningarna inom två till tre dagar efter avslutad användning av produkten. Innan huden har återgått till sitt ursprungliga skick kan den kännas torr och flaga i takt med att reaktionen avtar. Om det finns någon oro för en potentiell allergisk reaktion på användningen av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är det klokt att utföra ett enkelt allergitest för att kontrollera detta. Detta görs genom att applicera en liten mängd av produkten på underarmens insida och vänta i 24 timmar för att se om det uppstår någon reaktion. En märkbar hudrodnad (erytem) eller lätt svullnad i huden (ödem) kan tyda på en potentiell allergisk reaktion.


TESTAD UTAN DJURFÖRSÖK

Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) och de råvaror som ingår i produkten tillverkas i enlighet med EU:s bestämmelser om djurförsök för kosmetiska ändamål. Varken Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) eller någon av dess ingredienser är testade på djur av vare sig Bio‑Oil eller någon av dess råvaruleverantörer.


VEGANSK

Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) innehåller inga animaliska ingredienser.


OAVSIKTLIG FÖRTÄRING

Vid oavsiktlig förtäring av Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) är det osannolikt att några negativa effekter utöver illamående och diarré uppträder eftersom Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) inte är giftigt. Vi rekommenderar dig dock att uppsöka läkare, särskilt om den oavsiktliga förtäringen gäller ett spädbarn eller barn.


FÖRÄNDRAT UTSEENDE

Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural) innehåller växtextrakt av ringblomma, kamomill, lavendel, patchouli och rosmarin och eteriska oljor samt A-vitamin i form av nyponolja, som alla är ljuskänsliga. Exponering för solljus kan orsaka en färgförändring med tiden. Det är dock osannolikt att det påverkar produktens effekt. Som en försiktighetsåtgärd innehåller Bio‑Oil® Skincare Oil (Natural)-flaskorna en UV-absorberare. Produkten bör dock förvaras utan att utsättas för direkt solljus.


DATUM FÖR SENASTE UPPDATERING

22 augusti 2023