Vaša poizvedba bo posredovana neposredno pooblaščenemu distributerju Bio-Oil za izbrano državo. S sprejetjem se strinjate, da se lahko v ta namen posredujejo vaše ime in elektronski naslov ter da se lahko vaše podatke shrani na tej spletni strani za obdobje, ki ni daljše od 60 dni.