Επικοινωνία

Το αίτημα σας θα διαβιβαστεί απευθείας στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Bio-Oil για τη χώρα που επιλέξατε. Με την αποδοχή, συμφωνείτε ότι το όνομά σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μπορούν να διαβιβαστούν σε αυτούς για το σκοπό αυτό και ότι τα στοιχεία σας μπορούν να αποθηκευτούν από αυτόν τον ιστότοπο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες.